ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"build on something" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "build on something" po angielsku — Słownik polsko-angielski

build on something ** , także: build upon something

  1. opierać na czymś (np. na dowodach, na faktach)
phrasal verb
  1. dobudować
phrasal verb
  1. bazować coś na czymś, opierać coś na czymś
    All of your theories are built on untrue accusations. (Wszystkie twoje teorie są oparte na nieprawdziwych oskarżeniach.)
    What did you build your theory on? (Na czym oparłaś swoją teorię?)