"wykroczenie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wykroczenie" po polsku

wykroczenie

rzeczownik
 1. violation **
 2. offence British English , offense American English **   [policzalny]
  It was a gross offence. (To było poważne wykroczenie.)
 3. malpractice
 4. delinquency
 5. transgression
 6. delinquency
  • przestępstwo, wykroczenie
   He was put in jail after this delinquency. (Po tym przestępstwie on trafił do więzienia.)
 7. misdemeanour British English oficjalnie , misdemeanor American English oficjalnie
  • wykroczenie (czyn zabroniony zagrożony grzywną, karą ograniczenia lub karą pozbawienia wolności)
 8. wrong-doing  
 9. misfeasance   oficjalnie
 10. wyte

Powiązane zwroty — "wykroczenie"

rzeczownik
czasownik
przekraczać = transcend +3 znaczenia
przekroczyć = cross +3 znaczenia
kroczyć = step +2 znaczenia
pouczyć (np. za drobne wykroczenie drogowe) = caution
phrasal verb
przymiotnik

powered by  eTutor logo