eTutor angielski NA ZAWSZEPłacisz raz, korzystasz bez końcaSPRAWDŹ >>Zamknij

"ACT" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "ACT" po angielsku

American College Testing , ACT (skrót)

rzeczownik
 1. test kompetencji dla uczniów szkół średnich w Stanach Zjednoczonych (podobny do SAT)
czasownik
 1. działać, przystępować do działania [nieprzechodni]
  We need to act quickly. (Musimy działać szybko.)
  You must act with caution. (Musisz działać ostrożnie.)
 2. grać, udawać, sprawiać wrażenie [przechodni/nieprzechodni]
  She was only acting. (Ona tylko udawała.)
  He acted like he was going to buy it. (On sprawiał wrażenie, jakby zamierzał to kupić.)
  link synonim: pretend
 3. grać (w sztuce teatralnej, w filmie) [przechodni/nieprzechodni]
  He was chosen to act in a school play. (On został wybrany, żeby zagrać w szkolnej sztuce.)
  She acts the part of a nurse in the movie. (Ona gra w filmie rolę pielęgniarki.)
 4. zachowywać się (w jakiś sposób) [przechodni/nieprzechodni]
  Stop acting like a child! (Przestań zachowywać się jak dziecko!)
  I'm really sorry, I shouldn't act like that. (Naprawdę przepraszam, nie powinienem się tak zachowywać.)
  Lately, she's been acting strange. (Ostatnio ona zachowuje się dziwnie.)
  link synonim: behave
 5. odgrywać rolę, pełnić funkcję, występować w roli (np. rzecznika) [nieprzechodni]
  He is acting as a liaison between the conflicted parties. (On występuje w roli łącznika między skłóconymi stronami.)
  She is acting as a spokesperson for all citizens. (Ona pełni funkcję rzecznika wszystkich obywateli.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. czyn, działanie, uczynek [policzalny]
  Her acts showed her great heart. (Jej czyny pokazały jej wielkie serce.)
  Your acts will be judged now. (Twoje działania będą teraz osądzone.)
 2. akt (prawny), ustawa termin techniczny [policzalny]
  A new act was issued on October 23, 2008. (Nowa ustawa została opublikowana 23 października 2008.)
  Have you heard about this new act? (Czy słyszałeś o tej nowej ustawie?)
 3. udawanie, gra [tylko liczba pojedyncza]
  I think her smile was just an act. (Myślę, że jej uśmiech był tylko grą.)
  Was he really happy or was it rather an act? (Czy on naprawdę był szczęśliwy, czy było to raczej udawanie?)
 4. akt (w sztuce teatralnej, operze) [policzalny]
  She plays a small part in the fifth act. (Ona odgrywa małą rolę w piątym akcie.)
  Critics say that Act One is a masterpiece. (Krytycy mówią, że Akt Pierwszy jest arcydziełem.)
 5. akt (krótki występ), numer sceniczny [policzalny]
  Our next act is a juggling act. (Nasz następny numer to numer z żonglowaniem.)
  He came up with a new act - everyone loved it. (Wymyślił nowy numer sceniczny - wszystkim bardzo się podobał.)
 6. występująca osoba lub grupa (np. zespół muzyczny) [policzalny]

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "ACT"

phrasal verb
inne
rzeczownik
czasownik
przymiotnik
exact = dokładny +2 znaczenia
idiom
kolokacje

"ACT" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "ACT" po polsku

ACT

rzeczownik
 1. Asthma Control Test , ACT (skrót)

Powiązane zwroty — "ACT"

rzeczownik