"występować w roli" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "występować w roli" po polsku — Słownik angielsko-polski

występować w roli

czasownik
  1. act *****
    • pełnić rolę, pełnić funkcję, występować w roli (np. rzecznika) [INTRANSITIVE]
      He is acting as a liason between the conflicted parties. (On występuje w roli łącznika między skłóconymi stronami.)
      She is acting as a spokeperson for all citizens. (Ona pełni rolę rzecznika wszystkich obywateli.)