"występować w roli" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "występować w roli" po polsku

występować w roli

czasownik
  1. act *****
    • odgrywać rolę, pełnić funkcję, występować w roli (np. rzecznika) [nieprzechodni]
      He is acting as a liaison between the conflicted parties. (On występuje w roli łącznika między skłóconymi stronami.)
      She is acting as a spokesperson for all citizens. (Ona pełni funkcję rzecznika wszystkich obywateli.)

powered by  eTutor logo