TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"szyfrować" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "szyfrować" po polsku

szyfrować

czasownik
 1. code ***
  • kodować, szyfrować
   This signal is coded and meets the international standards. (Ten sygnał jest szyfrowany i spełnia standardy międzynarodowe.)
   He coded the message so that nobody except me could read it. (On zaszyfrował wiadomość, aby nikt oprócz mnie nie mógł jej odczytać.)
 2. encode
 3. scramble **
  • kodować, szyfrować (wiadomość) [przechodni]
   The conversation was electronically scrambled. (Rozmowa była elektronicznie szyfrowana.)
   I scrambled the message because I didn't want my sister to read it. (Zakodowałem wiadomość, bo nie chciałem, żeby moja siostra ją przeczytała.)
 4. encrypt
 5. encipher

Powiązane zwroty — "szyfrować"

rzeczownik
szyfr = code +1 znaczenie
szyfrowanie = encryption +4 znaczenia
czasownik
inne