BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"kodować" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "kodować" po polsku

kodować

czasownik
 1. code ***
  • kodować, szyfrować
   This signal is coded and meets the international standards. (Ten sygnał jest szyfrowany i spełnia standardy międzynarodowe.)
   He coded the message so that nobody except me could read it. (On zaszyfrował wiadomość, aby nikt oprócz mnie nie mógł jej odczytać.)
 2. encode
 3. scramble **
  • kodować, szyfrować (wiadomość) [przechodni]
   The conversation was electronically scrambled. (Rozmowa była elektronicznie szyfrowana.)
   I scrambled the message because I didn't want my sister to read it. (Zakodowałem wiadomość, bo nie chciałem, żeby moja siostra ją przeczytała.)
 4. encrypt
 1. put into code  

Powiązane zwroty — "kodować"

rzeczownik
kod = code +2 znaczenia
kodowanie = coding +3 znaczenia
czasownik
Zobacz także: kodować informacjeKOD

powered by  eTutor logo