"swallowing" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "swallowing" po angielsku

swallowing

rzeczownik
 1. połykanie
 2. łyknięcie, uwierzenie potocznie
 3. przezwyciężenie, zwalczanie
 4. przyswojenie
 5. przełykanie śliny
obrazek do "swallow" po polsku Vilet-green Swallow
czasownik
 1. połykać, łykać (jedzenie lub picie) [przechodni]
  He took a big bite of an apple and swallowed it whole. (On ugryzł duży kęs jabłka i połknął go w całości.)
  She swallowed hard and said, "I don't know what to tell you." (Ona przełknęła ślinę i powiedziała: "Nie wiem, co ci powiedzieć".)
  zobacz także: gulp
 2. przełykać, przełykać ślinę [nieprzechodni]
  He swallowed loudly. (On przełknął głośno ślinę.)
  I had a sore throat and I swallowed hard. (Miałem chore gardło i z trudem przełknąłem ślinę.)
  She swallowed hard and said, "I don't know what to tell you." (Ona przełknęła ślinę i powiedziała: "Nie wiem, co ci powiedzieć".)
  I had such a sore throat that I couldn't swallow at all. (Tak bardzo bolało mnie gardło, że w ogóle nie mogłem przełykać.)
  link synonim: gulp
 3. łyknąć, uwierzyć potocznie [przechodni]
  She swallowed the story about him. (Ona łyknęła historię o nim.)
  He swallowed all my lies. (On uwierzył we wszystkie moje kłamstwa.)
 4. przełknąć (zaakceptować coś nieprzyjemnego) [przechodni]

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. łyk
  Can I have a swallow of your water? (Mogę wziąć łyka twojej wody?)
  He took a large swallow of cold beer. (On wziął duży łyk zimnego piwa.)
 2. jaskółka [policzalny]
  Swallows have white bellies. (Jaskółki mają białe brzuchy.)
  Swallows built a nest under the roof of my house. (Jaskółki zbudowały gniazdo pod dachem mojego domu.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

powered by  eTutor logo