Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"przechylenie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przechylenie" po polsku

przechylenie

rzeczownik
 1. bank ***** , roll , ***
 2. list *****
 3. tilt **
  • nachylenie, przechylenie (np. szklanki), przekrzywienie (np. głowy)
   He responded with a tilt of his head. (On odpowiedział przekrzywieniem głowy.)
 4. bank *****
  • przechylenie (samolotu) [niepoliczalny]
   The bank of the airplane lasted until it completely changed direction. (Przechylenie samolotu trwało dopóki on całkowicie nie zmienił kierunku.)
czasownik
 1. tip ***
czasownik
 1. tilt **
 2. career BrE **** , careen AmE
  • przechylać się, przechylać
   She careered over the balcony. (Ona przechyliła się przez balkon.)
   He careered and fell into the sea. (On przechylił się i wpadł do morza.)
 3. slant ,
czasownik
 1. lean ****
 2. list *****
  • przechylać się (o statku) [nieprzechodni]
   Oh, I don't like it when a ship lists so much. (Och, nie lubię, kiedy statek tak bardzo się przechyla.)
   The ship listed and I almost dropped on the floor. (Statek się przechylił i prawie upadłem na podłogę.)
 3. heel **
phrasal verb
 1. lean over *
czasownik
 1. bank *****
  • przechylić się (podczas skrętu)
   His bike dangerously banked but he managed to keep his balance. (Jego rower niebezpiecznie się przechylił ale on zdołał utrzymać równowagę.)