"listed on" — Słownik kolokacji angielskich

listed on kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wymieniony na
  1. list czasownik + on przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    As a result, many people list their homes on more than one service.

    Podobne kolokacje: