"listed in" — Słownik kolokacji angielskich

listed in kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wymieniony w
  1. list czasownik + in przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    She does not list her business in the phone book.

    Podobne kolokacje: