ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"listed under" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "listed under" po angielsku

czasownik
 1. być skatalogowanym pod
  Nationwide, 70 percent of all cases are filed under Chapter 7. (Na skalę krajową, 70 procent przypadków jest skatalogowane pod Rozdziałem 7.)
  Mary's address and telephone number were listed under the D's. (Adres oraz numer telefonu Mary były skatalogowane pod literą D.)

"listed under" — Słownik kolokacji angielskich

listed under kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wymieniony poniżej
 1. list czasownik + under przyimek
  Bardzo silna kolokacja

  I read down names listed under the years from 1938 to 1942.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo