"listed among" — Słownik kolokacji angielskich

listed among kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wymieniony wśród
  1. list czasownik + among przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    He later listed the film among his best of the year.

    Podobne kolokacje: