"gruntowny spis ludzi lub zwierząt" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "gruntowny spis ludzi lub zwierząt" po polsku — Słownik angielsko-polski

gruntowny spis ludzi lub zwierząt

rzeczownik
  1. laundry list   informal

"gruntowny spis ludzi lub zwierząt" — Słownik kolokacji angielskich

laundry list kolokacja
  1. laundry rzeczownik + list rzeczownik = gruntowny spis ludzi lub zwierząt
    Bardzo silna kolokacja

    I have a laundry list of ways to use it.

    Podobne kolokacje: