ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"listings" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "listings" po angielsku

listings

rzeczownik
 1. kalendarium wydarzeń kulturalnych
  I've read about this play in the listings. (Czytałam o tej sztuce w kalendarium wydarzeń kulturalnych.)
 2. strony informacyjne (w programie radiowym lub telewizyjnym)
  There is nothing interesting in TV at the moment according to the listings. (W tej chwili nie ma nic ciekawego w telewizji, jeżeli wierzyć stronom informacyjnym.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. lista, wykaz, spis [policzalny]
  Get me the customer account listing, and you, get me an evaluation report. (Przynieś mi listę kont klientów, a ty, przynieś mi raport podsumowujący.)
 2. lista firm dopuszczonych do obrotu giełdowego [policzalny]
 3. pozycja na liście, pozycja w spisie
  There's no listing for an Earl Carmichael in Greenville. (Nie ma na liście nikogo takiego jak Earl Carmichael w Greenville.)
 4. notowanie giełdowe

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "listings"

rzeczownik
czasownik
przymiotnik
listed = umieszczony w wykazie +2 znaczenia
idiom

powered by  eTutor logo