"listownie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "listownie" po polsku — Słownik angielsko-polski

przysłówek
 1. by post British English , by mail American English
  • pocztą (np. wysyłać coś pocztą)
   Please send the application form by post. (Proszę przysłać formularz zgłoszeniowy pocztą.)
   We usually send the necessary documents by mail. (Zwykle wysyłamy niezbędne dokumenty pocztą.)
   Send it by post, it will arrive in three days. (Wyślij to pocztą, dojdzie w trzy dni.)

"listownie" — Słownik kolokacji angielskich

by letter kolokacja
 1. by przyimek + letter rzeczownik = listownie
  Bardzo silna kolokacja

  I could get no information from him by letter, either.

  Podobne kolokacje: