lista

list

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

Here's a list of people who are coming. = Tutaj jest lista osób, które przyjdą.