ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"list" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

list rzeczownik

rzeczownik + list
Kolokacji: 278
mailing list • wine list • guest list • wish list • hit list • species list • best-seller list • to-do list • shopping list • client list • Seller list • ...
list + rzeczownik
Kolokacji: 15
list price • List Nonfiction • Week List Advice • List Fiction • List A cricket • ...
list + czasownik
Kolokacji: 69
list includes • list contains • list goes • list grows • list shows • navigation list follows • New List compiles • list gives • list appears • ...
czasownik + list
Kolokacji: 120
see List • rank on one's list • strike from the Navy list • activate from the list • spend on the list • rank in one's list • list on one's list • ...
przymiotnik + list
Kolokacji: 190
complete list • long list • disabled list • short list • injured list • partial list • extensive list • comprehensive list • all-time list • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 56
2. long list = lista kandydatów biorących udział w procesie long list
3. disabled list = lista kontuzjowanych zawodników (w baseballu) disabled list
4. short list = krótka lista (np. kandydatów do nagrody) short list
5. injured list = lista kontuzjowanych zawodników injured list
9. all-time list = wszech czasów lista all-time list
10. incomplete list = niedokończona lista incomplete list
13. official list = wykaz urzędowy, spis urzędowy official list
14. final list = końcowa lista final list
15. full list = pełna lista full list
16. impressive list = sugestywna lista impressive list
17. new list = nowa lista new list
18. single List = jedna Lista single List
19. far List = daleko Lista far List
20. alphabetical list = wykaz alfabetyczny, spis alfabetyczny alphabetical list
21. current list = obecna lista current list
22. lengthy list = rozwlekła lista lengthy list
23. exhaustive list = wyczerpująca lista exhaustive list
24. original list = pierwotna lista original list
25. whole list = cała lista whole list
27. small list = cicha lista small list
28. active list = kadra oficerska active list
29. above list = ponad listą above list
30. only List = jedyna Lista only List
31. entire list = cała lista entire list
32. national list = krajowa lista national list
33. inactive list = bezczynna lista inactive list
34. retired list = wysłana na emeryturę lista retired list
36. mental list = umysłowa lista mental list
37. similar list = podobna lista similar list
38. electoral list = wyborcza lista electoral list
39. good list = dobra lista good list
40. large list = duża lista large list
41. separate list = oddzielna lista separate list
42. American list = Amerykańska lista American list
43. endless list = nieskończenie długa lista endless list
44. initial list = wykaz pierwotny initial list
45. personal list = osobista lista personal list
46. different list = inna lista different list
47. preliminary list = lista wstępu preliminary list
48. black list = czarna lista black list
49. definitive list = ostateczna lista definitive list
51. most-wanted list = najbardziej-chcieć lista most-wanted list
52. wanted list = lista poszukiwanych przez policję wanted list
53. annotated list = opatrzona przypisami lista annotated list
54. Civil List = Lista cywilna Civil List
55. red list = czerwona lista red list
56. top list = najwyższa lista top list
przyimek + list
Kolokacji: 25
off the list • down the list • on the list • with a list • through the list • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.