ANGIELSKI NA ŚWIĘTA -50%Podaruj sobie prezent!Sprawdź

"list" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

list rzeczownik

rzeczownik + list
Kolokacji: 278
mailing list • wine list • guest list • wish list • hit list • species list • best-seller list • to-do list • shopping list • client list • Seller list • ...
list + rzeczownik
Kolokacji: 15
list price • List Nonfiction • Week List Advice • List Fiction • List A cricket • ...
list + czasownik
Kolokacji: 69
list includes • list contains • list goes • list grows • list shows • navigation list follows • New List compiles • list gives • list appears • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 19
3. list goes = lista idzie list goes
5. list grows = lista wzrasta list grows
8. list gives = lista sprawia list gives
9. list appears = lista pojawia się list appears
10. list comes = lista nadchodzi list comes
11. list sees = lista widzi list sees
12. list consists = lista składa się list consists
13. list makes = lista robi list makes
14. list begins = lista zaczyna się list begins
15. list provides = lista dostarcza list provides
16. list comprises = lista zawiera list comprises
17. list features = cechy listy list features
18. activity list looks = lista działalności patrzy activity list looks
19. list reflects = lista odzwierciedla list reflects
czasownik + list
Kolokacji: 120
see List • rank on one's list • strike from the Navy list • activate from the list • spend on the list • rank in one's list • list on one's list • ...
przymiotnik + list
Kolokacji: 190
complete list • long list • disabled list • short list • injured list • partial list • extensive list • comprehensive list • all-time list • ...
przyimek + list
Kolokacji: 25
off the list • down the list • on the list • with a list • through the list • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.