"list" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

list rzeczownik

rzeczownik + list
Kolokacji: 278
mailing list • wine list • guest list • wish list • hit list • species list • best-seller list • to-do list • shopping list • client list • Seller list • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
(1) mailing, referral
Kolokacji: 2
(4) wish, career, invitation
Kolokacji: 3
(6) species, Forestry, genus
Kolokacji: 3
(9) shopping, cargo, shipping
Kolokacji: 3
(10) reading, Time, History, life
Kolokacji: 5
(14) target, address, reference
Kolokacji: 3
(15) money, thing, effect
Kolokacji: 3
1. set list = setlista (lista utworów granych przez zespół na koncercie) set list
2. party list = towarzyska lista party list
3. membership list = lista członków membership list
4. list of items = lista rzeczy list of items
9. Union List = Unia Lista Union List
10. list of units = lista jednostek list of units
(20) medication, drug, illness
Kolokacji: 3
(23) Nation, UNESCO
Kolokacji: 2
(26) New, song, buy
Kolokacji: 3
(28) bestseller, bestsellers
Kolokacji: 2
(30) medalist, finalist, Medal
Kolokacji: 3
(31) master, artist, vocabulary
Kolokacji: 3
(32) Forbes, app, Friedrich
Kolokacji: 3
(34) celebrity, rating, standing
Kolokacji: 3
(39) word, quarrel
Kolokacji: 2
(45) film, program, movie, episode
Kolokacji: 4
(47) article, feature, nonfiction
Kolokacji: 3
(48) a, b
Kolokacji: 2
(49) Treasure, Fortune
Kolokacji: 2
(50) novel, fiction, myth
Kolokacji: 3
(51) cocktail, dessert, appetizer
Kolokacji: 3
(52) squad, team, man, crew
Kolokacji: 4
(53) inventory, Superfund, resource
Kolokacji: 3
(54) bucket, packing
Kolokacji: 2
(55) abbey, priory, hurricane
Kolokacji: 3
(56) lake, hundreds, Michigan, US
Kolokacji: 4
(57) wait, Waiting
Kolokacji: 2
(58) embassy, consulate
Kolokacji: 2
(59) discussion, reason
Kolokacji: 2
(60) gear, phone, equipment
Kolokacji: 3
(61) tax, win, sales
Kolokacji: 3
(62) university, jury, constituency
Kolokacji: 3
list + rzeczownik
Kolokacji: 15
list price • List Nonfiction • Week List Advice • List Fiction • List A cricket • ...
list + czasownik
Kolokacji: 69
list includes • list contains • list goes • list grows • list shows • navigation list follows • New List compiles • list gives • list appears • ...
czasownik + list
Kolokacji: 120
see List • rank on one's list • strike from the Navy list • activate from the list • spend on the list • rank in one's list • list on one's list • ...
przymiotnik + list
Kolokacji: 190
complete list • long list • disabled list • short list • injured list • partial list • extensive list • comprehensive list • all-time list • ...
przyimek + list
Kolokacji: 25
off the list • down the list • on the list • with a list • through the list • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.