ANGIELSKI NA ŚWIĘTA -50%Podaruj sobie prezent!Sprawdź

"list" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

list rzeczownik

rzeczownik + list
Kolokacji: 278
mailing list • wine list • guest list • wish list • hit list • species list • best-seller list • to-do list • shopping list • client list • Seller list • ...
list + rzeczownik
Kolokacji: 15
list price • List Nonfiction • Week List Advice • List Fiction • List A cricket • ...
list + czasownik
Kolokacji: 69
list includes • list contains • list goes • list grows • list shows • navigation list follows • New List compiles • list gives • list appears • ...
czasownik + list
Kolokacji: 120
see List • rank on one's list • strike from the Navy list • activate from the list • spend on the list • rank in one's list • list on one's list • ...
przymiotnik + list
Kolokacji: 190
complete list • long list • disabled list • short list • injured list • partial list • extensive list • comprehensive list • all-time list • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 56
(5) all-time, Best, top, select
Kolokacji: 4
(9) final, year-end, critical
Kolokacji: 3
(11) new, original, initial, early
Kolokacji: 4
(13) far, ever-lengthening
Kolokacji: 2
(14) alphabetical, alphabetized
Kolokacji: 2
(17) above, chronological
Kolokacji: 2
(18) national, federal, unofficial
Kolokacji: 3
(19) inactive, retired
Kolokacji: 2
(20) mental, ever-growing
Kolokacji: 2
(23) good, Civil, nice, random
Kolokacji: 4
(26) personal, secret, confidential
Kolokacji: 3
(27) preliminary, searchable
Kolokacji: 2
(28) black, red, sick
Kolokacji: 3
(30) tentative, provisional
Kolokacji: 2
(31) most-wanted, wanted, preferred
Kolokacji: 3
(32) annotated, descriptive
Kolokacji: 2
(33) regional, Sumerian
Kolokacji: 2
(34) restricted, closed
Kolokacji: 2
(35) international, global
Kolokacji: 2
(37) selective, eclectic
Kolokacji: 2
1. selective list = wybiórcza lista selective list
2. eclectic list = eklektyczna lista eclectic list
(38) rich, voluminous
Kolokacji: 2
(40) unable, accurate
Kolokacji: 2
(42) interesting, naughty
Kolokacji: 2
(44) supplementary, standby
Kolokacji: 2
(45) typewritten, dizzying
Kolokacji: 2
(46) British, exempt
Kolokacji: 2
(47) free, available
Kolokacji: 2
(48) general, local, itemized
Kolokacji: 3
(49) handy, daunting, useful
Kolokacji: 3
(52) computer-generated, inaugural
Kolokacji: 2
przyimek + list
Kolokacji: 25
off the list • down the list • on the list • with a list • through the list • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.