ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"A-list" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "A-list" po angielsku

obrazek do "list" po polsku
rzeczownik
 1. lista [policzalny]
  Here's a list of people who are coming. (Tutaj jest lista osób, które przyjdą.)
  They submitted a long list of complaints. (Oni przedłożyli długą listę zażaleń.)
 2. spis, wykaz, indeks
  The list of students got lost. (Lista uczniów została zagubiona.)
  My boss asked me for a list of all his workers. (Mój szef poprosił mnie o wykaz wszystkich jego pracowników.)
 3. brzeg tkaniny
  The list of my dress was ragged, so I had to buy a new one. (Brzeg mojej sukienki był poszarpany, więc musiałam kupić nową.)
  I caught the list of my jacket in the door. (Zaczepiłam brzeg kurtki o drzwi.)
 4. przechył, przechylenie (statku)
  zobacz także: tilt

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. spisać, zrobić listę, wyliczyć [przechodni]
  I listed all the guests. (Zrobiłem listę wszystkich gości.)
  Can you list all the things we need? (Czy możesz spisać wszystkie rzeczy, których potrzebujemy?)
 2. przechylać się (o statku) [nieprzechodni]
  Oh, I don't like it when a ship lists so much. (Och, nie lubię, kiedy statek tak bardzo się przechyla.)
  The ship listed and I almost dropped on the floor. (Statek się przechylił i prawie upadłem na podłogę.)
 3. wymieniać (np. powody, aby coś zrobić)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

powered by  eTutor logo