Jesienna promocja!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"list" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

list czasownik

list + rzeczownik
Kolokacji: 70
list building • list one's address • list a number • list the names • list items • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 12
4. list a number = wymień liczbę list a number
5. list items = rzeczy listy list items
6. list companies = spółki listy list companies
7. list years = lata listy list years
8. list church = kościół pod wezwaniem listy list church
9. list events = wydarzenia listy list events
10. list one's shares = lista czyjś części list one's shares
11. list books = książki listy list books
12. list effects = efekty listy list effects
czasownik + list
Kolokacji: 3
listed as missing • begin listing • start listing
list + przyimek
Kolokacji: 34
listed under • listed among • listed on • listed in • listed by • ...
list + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 50
listed above • listed below • listed alphabetically • listed separately • officially listed • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.