BLACK FRIDAY -50%.Kurs eTutor angielski -50% tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"list" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

list czasownik

list + rzeczownik
Kolokacji: 70
list building • list one's address • list a number • list the names • list items • ...
czasownik + list
Kolokacji: 3
listed as missing • begin listing • start listing
list + przyimek
Kolokacji: 34
listed under • listed among • listed on • listed in • listed by • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 19
(1) under, among, on, in, by, ...
Kolokacji: 11
1. listed until = wymieniony do czasu gdy listed until
2. listed above = wymieniony wyżej listed above
3. listed amongst = wymieniony wśród listed amongst
4. listed without = wymieniony na zewnątrz listed without
5. listed before = wymieniony wcześniej listed before
6. listed due to = wymieniony z powodu listed due to
7. listed against = wymieniony przeciwko listed against
8. list around = lista około list around
9. listed together with = wymieniony razem z listed together with
10. listed throughout = wymieniony przez cały czas listed throughout
11. listed near = wymieniony blisko listed near
12. listed behind = wymieniony z tyłu listed behind
list + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 50
listed above • listed below • listed alphabetically • listed separately • officially listed • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.