"list above" — Słownik kolokacji angielskich

list above kolokacja
Popularniejsza odmiana: listed above
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): lista wyżej
 1. list czasownik + above przysłówek
  Bardzo silna kolokacja

  There are many more changes than those listed above, but I hope you get the idea.

 2. list czasownik + above przyimek
  Bardzo luźna kolokacja

  This time both men's names will be listed above the title.

  Podobne kolokacje: