"list a number" — Słownik kolokacji angielskich

list a number kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wymień liczbę
  1. list czasownik + number rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    They also list a number of international public access policies.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo