Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"list" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

list czasownik

list + rzeczownik
Kolokacji: 70
list building • list one's address • list a number • list the names • list items • ...
czasownik + list
Kolokacji: 3
listed as missing • begin listing • start listing
list + przyimek
Kolokacji: 34
listed under • listed among • listed on • listed in • listed by • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 19
(1) under, among, on, in, by, ...
Kolokacji: 11
1. listed under = wymieniony poniżej listed under
2. listed among = wymieniony wśród listed among
3. listed on = wymieniony na listed on
4. listed in = wymieniony w listed in
5. listed by = wymieniony przez listed by
6. listed at = wymieniony przy listed at
7. listed for = wymieniony dla listed for
8. listed since = wymieniony od tej pory listed since
9. listed with = wymieniony z listed with
10. listed from = wymieniony z listed from
11. listed to = wymieniony aby listed to
list + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 50
listed above • listed below • listed alphabetically • listed separately • officially listed • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.