"begin listing" — Słownik kolokacji angielskich

begin listing kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zacznij wymieniać
  1. begin czasownik + list czasownik
    Luźna kolokacja

    Tachyon had apologized for taking so long to get back to him and began listing the reasons.

    Podobne kolokacje: