"briefly listed" — Słownik kolokacji angielskich

briefly listed kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pokrótce wymienić
  1. list czasownik + briefly przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    Other works are listed briefly by Raven.