"briefly mentioned" — Słownik kolokacji angielskich

briefly mentioned kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): krótko wspomnieć
  1. mention czasownik + briefly przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    However, he is briefly mentioned in the middle of the movie.

powered by  eTutor logo