"briefly consider" — Słownik kolokacji angielskich

briefly consider kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pokrótce rozważ
  1. consider czasownik + briefly przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    She considered briefly, and decided to stay in the river.