"listed at" — Słownik kolokacji angielskich

listed at kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wymieniony przy
  1. list czasownik + at przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    List the jobs and their times at each work center.

    Podobne kolokacje: