"listed for" — Słownik kolokacji angielskich

listed for kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wymieniony dla
  1. list czasownik + for przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    The new homes are to list for $890,000 to $990,000.

    Podobne kolokacje: