"list" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

list czasownik

list + rzeczownik
Kolokacji: 70
list building • list one's address • list a number • list the names • list items • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 12
  • It has been a grade I listed building since 1967.
  • His house there is now a grade I listed building.
  • The house is protected as a grade I listed building.
  • It was finally protected as a grade I listed building in 1952.
  • The church is designated as a grade I listed building.
  • It has been designated as a grade I listed building.
  • This site is a scheduled monument and grade I listed building.
  • The house is now a grade I listed building.
  • In 1952 it was made a Grade I listed building.
  • It has been a Grade I listed building since 1949.
2. list church = kościół pod wezwaniem listy list church
3. list several restaurants = lista kilka restauracji list several restaurants
4. list hotels = hotele listy list hotels
(6) year, time, length
Kolokacji: 3
(9) price, payment
Kolokacji: 2
(10) information, example, detail
Kolokacji: 3
(11) Congress, match
Kolokacji: 2
(12) tally, project, program
Kolokacji: 3
(13) species, stock
Kolokacji: 2
(15) option, accomplishment, reason
Kolokacji: 3
(16) criteria
Kolokacji: 1
czasownik + list
Kolokacji: 3
listed as missing • begin listing • start listing
list + przyimek
Kolokacji: 34
listed under • listed among • listed on • listed in • listed by • ...
list + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 50
listed above • listed below • listed alphabetically • listed separately • officially listed • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.