"listed earlier" — Słownik kolokacji angielskich

listed earlier kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wymieniony wcześniej
  1. list czasownik + early przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    Figure 7.1 shows the allocation of time (measured in teacher-days) to each of the course themes listed earlier.

    Podobne kolokacje: