ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"list" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

list czasownik

list + rzeczownik
Kolokacji: 70
list building • list one's address • list a number • list the names • list items • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 12
2. list church = kościół pod wezwaniem listy list church
  • Aslackby Grade I listed Anglican church is dedicated to St James.
  • This grade I listed church was designed by Thomas Archer and was completed in 1728.
  • The Grade I listed church was built mainly around 1360.
  • Waithe Grade I listed redundant church is dedicated to St Martin.
  • The Grade I listed parish church is dedicated to All Saints.
  • The Grade I listed parish church is dedicated to Saint Lawrence and dates from the 12th century.
  • Dodford has a Grade I listed parish church, called St Mary the Virgin.
  • Another Grade I listed church, the Saxon church at Escomb is also close to the town.
  • The Grade I listed church retains some Anglo-Saxon fabric from the earlier building.
  • The Grade I listed parish church is dedicated to Saint Swithin.
3. list several restaurants = lista kilka restauracji list several restaurants
4. list hotels = hotele listy list hotels
(6) year, time, length
Kolokacji: 3
(9) price, payment
Kolokacji: 2
(10) information, example, detail
Kolokacji: 3
(11) Congress, match
Kolokacji: 2
(12) tally, project, program
Kolokacji: 3
(13) species, stock
Kolokacji: 2
(15) option, accomplishment, reason
Kolokacji: 3
(16) criteria
Kolokacji: 1
czasownik + list
Kolokacji: 3
listed as missing • begin listing • start listing
list + przyimek
Kolokacji: 34
listed under • listed among • listed on • listed in • listed by • ...
list + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 50
listed above • listed below • listed alphabetically • listed separately • officially listed • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.