"list church" — Słownik kolokacji angielskich

list church kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kościół pod wezwaniem listy
  1. list czasownik + church rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Aslackby Grade I listed Anglican church is dedicated to St James.

    Podobne kolokacje: