"list sideways" — Słownik kolokacji angielskich

list sideways kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): lista w bok
  1. list czasownik + sideways przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    Several large pieces of the helicopter's engine compartment flew off, and the rotor mast listed sideways so far that one rotor blade tip sagged all the way to the ramp.

    Podobne kolokacje: