"routinely listed" — Słownik kolokacji angielskich

routinely listed kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rutynowo wymienić
  1. list czasownik + routinely przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    It is routinely listed as one of the top schools in the state and indeed was the highest performing school in Victoria in 2009.

    Podobne kolokacje: