"list one's shares" — Słownik kolokacji angielskich

list one's shares kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): lista czyjś części
  1. list czasownik + share rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The exchange is hoping that these companies will at least agree to list their shares in both places.

    Podobne kolokacje:

podobne do "list one's shares" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "list one's shares" po angielsku

rzeczownik

powered by  eTutor logo