"list years" — Słownik kolokacji angielskich

list years kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): lata listy
  1. list czasownik + year rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    This timeline lists years when women's suffrage was enacted.

    Podobne kolokacje: