ANGIELSKA PACZKA -60%Kup 2 kursy w cenie 1! Tylko do niedzieli.Sprawdź

"list" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

list czasownik

list + rzeczownik
Kolokacji: 70
list building • list one's address • list a number • list the names • list items • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 12
  • It has been a grade I listed building since 1967.
  • His house there is now a grade I listed building.
  • The house is protected as a grade I listed building.
  • It was finally protected as a grade I listed building in 1952.
  • The church is designated as a grade I listed building.
  • It has been designated as a grade I listed building.
  • This site is a scheduled monument and grade I listed building.
  • The house is now a grade I listed building.
  • In 1952 it was made a Grade I listed building.
  • It has been a Grade I listed building since 1949.
4. list a number = wymień liczbę list a number
5. list items = rzeczy listy list items
6. list companies = spółki listy list companies
7. list years = lata listy list years
8. list church = kościół pod wezwaniem listy list church
9. list events = wydarzenia listy list events
10. list one's shares = lista czyjś części list one's shares
11. list books = książki listy list books
12. list effects = efekty listy list effects
czasownik + list
Kolokacji: 3
listed as missing • begin listing • start listing
list + przyimek
Kolokacji: 34
listed under • listed among • listed on • listed in • listed by • ...
list + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 50
listed above • listed below • listed alphabetically • listed separately • officially listed • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.