"karta win" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "karta win" po polsku

karta win

rzeczownik
 1. wine list , wine card  
  They have an excellent bar and an extensive wine list. (Oni mają wspaniały bar i obszerną kartę win.)
  The waiter brought them the wine list. (Kelner przyniósł im kartę win.)

"karta win" — Słownik kolokacji angielskich

wine list kolokacja
 1. wine rzeczownik + list rzeczownik = karta win
  Bardzo silna kolokacja

  Yet at the same time we have a very serious wine list.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo