"list z pogróżkami" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "list z pogróżkami" po polsku — Słownik angielsko-polski

"list z pogróżkami" — Słownik kolokacji angielskich

threatening letter kolokacja
  1. threatening przymiotnik + letter rzeczownik = list z pogróżkami
    Zwykła kolokacja

    The senator had received a threatening letter the day of the assault.

    Podobne kolokacje: