"List Nonfiction" — Słownik kolokacji angielskich

List Nonfiction kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Lista Nonfiction
  1. list rzeczownik + nonfiction rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Weeks This On Week List NonFiction dead man walking, by Helen Prejean.

    Podobne kolokacje: