"zaadresować" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zaadresować" po polsku — Słownik angielsko-polski

zaadresować

czasownik
  1. address ****
    • adresować, zaadresować (np. kopertę, list) [TRANSITIVE]
      The letter was addressed to me. (List był zaadresowany do mnie.)
      I haven't received the letter because it wasn't addressed properly. (Nie otrzymałem listu, ponieważ nie został zaadresowany właściwie.)

Powiązane zwroty — "zaadresować"

rzeczownik
adres = address +3 znaczenia
adresat = recipient +1 znaczenie
inne
czasownik