"przesłać wiadomość" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przesłać wiadomość" po polsku

przesłać wiadomość

czasownik
  1. message ****
  2. send word   oficjalnie

"przesłać wiadomość" — Słownik kolokacji angielskich

send word kolokacja
  1. send czasownik + word rzeczownik = przesłać wiadomość
    Bardzo silna kolokacja

    They led him to their church and sent word to others.

    Podobne kolokacje: