BLACK FRIDAY -50%.Kurs eTutor angielski -50% tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"chronicle" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "chronicle" po angielsku

chronicle **

rzeczownik
  1. kronika [policzalny]
    She had a great memory and was a sort of the family chronicle. (Ona miała świetną pamięć i była kimś w rodzaju kroniki rodzinnej.)
    His name was first mentioned in the 15th century chronicle. (Jego imię zostało po raz pierwszy wspomniane w kronice z XV wieku.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
  1. prowadzić kronikę, pisać kronikę
    He wanted everything chronicled. (On chciał mieć wszystko zapisane w kronikach.)
    Who chronicles the school? (Kto prowadzi kronikę szkoły?)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

powered by  eTutor logo