PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"character named" — Słownik kolokacji angielskich

character named kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): charakter nazwał
  1. name czasownik + character rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Her character has not been named in the story so far.