"build character" — Słownik kolokacji angielskich

build character kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ukształtuj charakter
  1. build czasownik + character rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    They will learn to become part of a team and build good character.

powered by  eTutor logo