"oczernianie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "oczernianie" po polsku — Słownik angielsko-polski

oczernianie

rzeczownik
 1. denigration
 2. character assassination
 3. slamming
 4. vilification
 5. calumniating
 6. denigrating
 7. besmirchment  
 8. besmirching
  • oczernianie (np. reputacji)
 9. traduction
 10. slandering
 11. mudslinging
 12. traducing
 13. slurring
 14. smearing
 15. decrying
 16. blackening
  • oczernianie (kogoś)
czasownik
 1. slam **
  • oczerniać (kogoś, coś), ostro krytykować (publicznie) [TRANSITIVE]
   Some days, you go into work and just get slammed. (Są dni, w które idziesz do pracy i jesteś stale krytykowany.)
   Why do you always slam me? (Czemu zawsze mnie oczerniasz?)
 2. smear *
  • oczerniać, obsmarowywać (kogoś)
   Sure, you can smear him, ruin his whole life's work. (Jasne, możesz go oczernić, zrujnować pracę całego jego życia.)
 3. tar *
 4. denigrate
  • oczerniać (kogoś), uwłaczać (komuś)
   Nobody should denigrate their own family. (Nikt nie powinien oczerniać swojej własnej rodziny.)
 5. slur
 6. libel
 7. slander ,
 8. decry
 9. blacken
 10. defame
 11. missay
 12. vallainize
 13. traduce
 14. backbite
phrasal verb
 1. scuzz up
phrasal verb
 1. do somebody down *
  • skrytykować kogoś, oczernić kogoś
   They always do me down. I can't bear it. (Oni zawsze mnie krytykują. Nie mogę tego znieść.)
   He's just waiting to do me down! (On tylko czeka, żeby mnie skrytykować!)
idiom
 1. get one's claws into somebody

Powiązane zwroty — "oczernianie"

przymiotnik
czarny = black +3 znaczenia
rzeczownik
prefiks
przysłówek
Zobacz także: oczernienie

"oczernianie" — Słownik kolokacji angielskich

 1. character rzeczownik + assassination rzeczownik = oczernianie, zniesławienie
  Silna kolokacja

  But if character assassination were a crime, there'd be a long list of suspects.